LOGOS
הספרייה העירונית רעננה מציעה לקוראים שירות חדש, שמאפשר לשאול ספרים דיגיטליים וספרים קוליים למבוגרים ולילדים במגוון שפות.

השאלת הספרים נעשית דרך הספרייה הדיגיטלית הישראלית, העובדת בפלטפורמה של ספרייה בה שואלים ומחזירים ספרים.

כל מנוי זכאי לשאול עד שלושה ספרים בו זמנית וההשאלה תהיה זמינה לקורא למשך 30 יום. בתום מועד זה, חוזר הספר למאגר הספרייה באופן אוטומטי.

הכניסה לשירות באמצעות פרטי הזיהוי של המנוי בספריית רעננה.השירות ניתן למנויי הספרייה, ובלבד שלא צברו חוב בגין איחור בהחזרת ספרים או אובדן ספר
tablet_2
לוגו ספרייה דיגיטלית ישראלית - תמונה של ספרים מעופפים
help